Személyes adatok védelme

 

A La Makeup Sp. z o.o. az online webáruházon keresztül az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően dolgozzák fel, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezése (általános rendelkezés) (adatvédelem), más néven GDPR.

 

Az adatkezelő adatai:

 La Makeup Sp. z o.o.

 Székhely: Varsóban (02-672), ul. Domaniowska 37 lok. 17.6, a Nemzeti Bírósági nyilvántartásból bejegyzett vállalkozói nyilvántartásban van nyilvántartva, amelyet a Varsói Kerületi Bíróság, a nemzeti bírósági nyilvántartás XII osztálya KRS 0000587427 szám alatt tart, 56 450 000 00 PLN alaptőkével, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, a továbbiakban: Makeup.

 Az adatvédelmi politika meghatározza a www.makeup.hu weboldal adatvédelmi irányelveit (a továbbiakban: honlap).

A Makeup szigorúan bizalmasnak tartja a honlap látogatóinak a személyes adatait.

 

Személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

A Makeup információkat gyűjt a természetes tevékenységet végző magánszemélyekről, akik nem közvetlenül kapcsolódnak tevékenységükhöz, a gazdasági vagy szakmai tevékenységet végző természetes személyeket, valamint a jogi személyeket vagy szervezeti egységeket képviselő természetes személyeket, amelyek nem jogi személyek, melyekre a törvény vonatkozik. Ezeknek professzionális szolgáltatásokat nyújt, ezek együttesen ügyfeleink.

 Adatgyűjtés célja:

- Regisztráció a honlapon (magán fiók létrehozása és kezelése);

- Az ügyfél (vásárló) megbízásainak a végrehajtsásához;

- Feliratkozás a hírlevélre;

A honlapon történő regisztráció és vásárláshoz szükséges elérhetőségi adatok: E-mail cím; Postacím: ország, lakóhely (város vagy község neve), irányítószám, utca, házszám; Vezetéknév és Keresztnév; Mobiltelefonszám/ Telefonszám;

Jelszó beállítás (a honlapon való regisztráció során az ügyfél egyedi jelszót állít be a hozzáféréshez, melyet később módosíthat). Hírlevélre való feliratkozáshoz az ügyfél (vásárló) e-mail címet ad meg.  A webáruház további információkat gyűjthet külünböző célokból: az ügyfél számítógépének az IP-címe vagy az internet szolgáltató külső IP-címe, domain neve, böngésző típusa, hozzáférési idejét, operációs rendszer típusát.

A vásárló adatokat gyűjthet a weboldalon található termékekről. A weboldal felhasználhat különböző ügyfél (vásárlói) adatokat funkcióinak részeként, például: név, vezetéknév, szolgáltatás használati adatok. Az ügyfél (vásárló) önként adja meg honlapunknak személyes adatait, melyek hiányossága, pontatlansága a megrendelések végrehajtását lehetetlenné teszik. Vagyis, ha a szükséges információ nem szerepel a regisztrációs űrlapon, akkor lehetetlenné válik az ügyfélszámla létrehozása, és az ügyfélszámla regisztrálása nélkül a megrendelés benyújtása és végrehajtása is.

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama

A szolgáltatók elsősorban Lengyelországban és más Európai Gazdasági Térség országaiban találhatók.

Az ügyfél (vásárló) személyes adatai a Makeup webáruházban.

A szolgáltatóknak megadott személyes adatok a szerződés feltételeitől függnek, vagy a Makeup az adatfeldolgozás céljai és módszerei (feldolgozó helyek) tekintetében, vagy függetlenül meghatározzák feldolgozásuk célját és módszereit (adminisztrátorok).

- A Makeup olyan szolgáltatókat használ, akik a személyes adatokat csak a Makeup keretein belül használják. Ezek közé tartoznak a tárhelyszolgáltatók, a marketing rendszerek, az online marketing forgalom elemzési rendszerek, a marketing kampány teljesítmény elemzési rendszerei.

- Rendszergazdák. A Makeup olyan szolgáltatókat használ, amelyek nem csak az utasítások alapján járnak el, hanem maguk határozzák meg az ügyfeleik (vásárlók) személyes adatainak felhasználásának céljait és módszereit. Elektronikus fizetési szolgáltatásokat nyújtanak.

Az ügyfelek (vásárlók) személyes adatainak tárolási ideje a honlapon: A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás esetén a Makeup weboldalán mindaddig, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges. Hacsak különös rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő tíz év. A marketingjavaslatokhoz való hozzájárulás 4 éven belül vagy a lemondásig érvényes.

A megrendeléshez szükséges személyes adatokat az ügyfél (vásárló)  a következő személyeknek adhatja át: futár cégek, valamint magyar postahivatalok.

Adatfelhasználási célok:

-szolgáltatásaink javításához,

- adminisztratív céljaink eléréséhez és üzleti érdekeink védelméhez,

 számviteli, számlázási, biztonsági és jogi célokra,

 statisztikai és marketingelemzések,

 karbantartást és fejlesztést foglalnak magukban, valamint az online áruház felügyeletét biztosítják.

  A megrendelő az e-mail címére a Makeup elektronikus üzeneteket küld a honlapon elérhető promóciókról és új termékekre vonatkozó kereskedelmi információkkal. A Makeup kérésre személyes adatokat adhat meg a meghatalmazott kormányzati szerveknek, különösen az Ügyészségnek, a Rendőrségnek, a Személyes Adatvédelmi Bizottság elnökének, a Verseny védelmi Hivatal elnökének és más meghatalmazott hatóságoknak.

 

Érintettek jogai

 

1. Hozzájárulás megtagadásának joga:

- Az Ügyfélnek joga van visszavonni a Makeup  hozzájárulását.

- A hozzájárulás visszavonása azonnal hatályba lép.

- A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Makeup a törvény visszavonása előtt.

- A hozzájárulás visszavonása nem jár negatív következményekkel az ügyfél számára, de megakadályozhatja a szolgáltatások vagy funkciók további teljeskörü használatát.

2. Adatfeldolgozás elleni kifogás jog:

- Ha az ügyfél úgy véli, hogy a honlap a személyes adatok védelmével ellentétes a személyes adatok feldolgozásával, az ügyfél eltávolítást igényelhet. Szükség lehet a személyes adatok javítására vagy törlésére is.

- Ha az ügyfél visszavonja személyes adatainak megadását, azok anonimitást élveznek vagy törlésre kerülnek.

- Ha az ügyfél  (vásárló) kifogása indokoltnak bizonyul és a Makeup a személyes adatok feldolgozásához nem lesz más jogalap, az ügyfél személyes adatai eltávolításra kerülnek.

3. Személyes adatok eltávolításának joga:

- Az ügyfél jogosult minden személyes adat eltávolítására.

- Az ügyfél jogosult a személyes adatok törlését kérni, ha:

a) A személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;

b) Személyes adatokkal való visszaélés történt;

c) Ellenzi a személyes adatok marketing célú felhasználását;

d) Személyes adatait az EU által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében el kell távolítani.

- A személyes adatok törlésére irányuló kérelem ellenére, a kifogás vagy a hozzájárulás visszavonása kapcsán a Makeup bizonyos személyes adatokat megőrizhet, amennyiben az adatfeldolgozás a követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, valamint az uniós jog vagy a Makeup működési helye szerinti tagállam joga szerinti feldolgozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Ez különösen a személyes adatokra vonatkozik, beleértve a nevet, a vezetéknevet, az e-mail címet vagy a levelezés további címét, a rendelési számot, és amely adatokat tárolja a panaszok és követelések kezelése céljából szolgáltatások értékesítésére vagy szolgáltatására vonatkozó szerződések.

4. Személyes adatok korlátozására való jog:

- Az ügyfél jogosult személyes adatainak feldolgozásának korlátozását kérni. A kérelem benyújtása, figyelembe véve azt, megakadályozza bizonyos funkciók vagy szolgáltatások használatát, amelyek felhasználása magában foglalja a kérelem által érintett adatok feldolgozását. Makeup nem küld üzenetet, beleértve a marketing üzeneteket.

- Az ügyfél jogosult a személyes adatok felhasználásának korlátozására a következő esetekben:

a) Személyes adatok hitelességét megkérdőjelezve - majd a Makeup korlátozza azok felhasználását az adatok pontosságának ellenőrzéséhez, de legfeljebb 7 napig;

b) Amennyiben a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy használták, de az ügyfél köteles állításokat létrehozni, érvényesíteni vagy megvédeni;

c) Ha az adatfeldolgozás illegális, s törlés helyett az ügyfél korlátozza az adat használatot;

d) Amikor az ügyfél az adatainak felhasználását kifogásolja, akkor a korlátozás olyan ideig tart, amely szükséges annak megállapításához, hogy az ügyfél érdekeinek, jogainak és szabadságainak védelme a különleges helyzet miatt felülmúlja az adatkezelő érdekeit az ügyfél személyes adatainak feldolgozása során.

5. Adatokhoz való hozzáférési jog:

- Az ügyfél jogosult az adatkezelőtől visszaigazolást kérni arról, hogy személyes adatokat dolgoz fel, és ha igen, hozzáférést kér személyes adataihoz;

- A személyes adatok másolatát igényli.

6.Adatok továbbításának a joga:

 

 Az ügyfélnek joga van megkapni a rendszergazda által megadott személyes adatokat, majd elküldeni azokat egy másik, személyesen kiválasztott adatkezelőnek.  Az ügyfél jogosult arra is, hogy az adminisztrátor közvetlenül a rendszergazdának küldjön személyes adatokat, ha ez technikailag lehetséges.  Ebben az esetben az adminisztrátor csv-fájl formájában küldi el az ügyfél személyes adatait, amely egy széles körben használt, géppel olvasható formátum. Ez lehetővé teszi a kapott adatok küldését egy másik adatkezelőnek.

 7. Adatok megváltoztatásának való joga:

Az ügyfélnek joga van személyes adatainak azonnali korrekcióját kérni az adminisztrátortól, ha az ezekre vonatkozó információk helytelenek. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az ügyfélnek, akinek adatait a korrekció vonatkozik, jogosult a hiányos személyes adatok hozzáadását kérni, beleértve egy további nyilatkozat benyújtását is, a kérelmet az adatvédelmi nyilatkozat 7. pontjával összhangban az e-mail címre irányítva.

 Az ügyfél (vásárló) kérdést tehet fel az adminisztrátornak, személyes adatainak feldolgozásával és jogainak gyakorlásával kapcsolatban. Az ügyfélnek (vásárolnak) joga van a személyes adatvédelmi szolgálat elnökének fellebbezését kérni a magánéletének vagy egyéb jogainak megsértésével.

 

Profilozás (Az Ön igényeihez igazított szolgáltatások)

 A profilalkotás olyan személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely magába foglalja a személyes adatok használatát az ügyfél személyes tényezőinek felméréséhez, és különösen az adott személy munkájának hatásainak elemzéséhez vagy előrejelzéséhez (helyzet, egészség, személyes preferenciák, érdekek, viselkedés, helyszín). Az ügyfél személyes adatai automatikusan feldolgozhatók (profilalkotás), ami nem okoz jogi következményeket. A személyes adatokat Makeup-nál úgy tervezték, hogy az ügyfelek adatait automatizált és manuális módon dolgozza fel azáltal, hogy azokat a bizonyos ügyfélinformációkat értékelésére használja, különösen a személyes preferenciák és érdekek elemzésére vagy előrejelzésére. A Makeup saját cookie-mechanizmusokat használ az ügyféltevékenységre vonatkozó információk letöltésére az online áruház webhelyére. A cookie-k használatával kapcsolatos részletek a 3.§-ban találhatók.

 

Jelszó és biztonság

 A Makeup biztonságos és titkosított kapcsolatot biztosít az ügyfeleknek személyes adatok küldése és az ügyfél webhelyprofiljába való bejelentkezéskor.  A Makeup az interneten keresztül továbbított adatok biztonsága és titkosítása területén a világ egyik vezető cége által kiadott SSL-tanúsítványt használ. A Makeup soha nem küld semmilyen üzenetet - beleértve az elektronikusat -, azzal a kéréssel, hogy bejelentkezési adatokat, különösen az ügyfélfiókhoz való hozzáféréshez szükséges jelszót adjon meg.

Ha a vásárló elfelejtette a jelszavát, úgy a honlapon újat hozhat létre. A Makeup nem küld jelszóemlékeztetőt. A jelszó a titkosított adatbázisban oly módon tárolódik, hogy ne lehessen elolvasni. Új jelszó létrehozásához kérjük, adja meg e-mail címét a bejelentkezési űrlapban található "Emlékeztető jelszó" link alatt. Az új jelszó automatikusan elküldésre kerül a regisztráció során megadott e-mail címre, vagy az ügyfél fiókjának utolsó változásakor.

 

Cookie-k (HTTP-süti),  IP cím

A Makeup gyűjtheti az ügyfelek IP-címét.

A honlap úgynevezett Cookie vagy «sütiket» használ. A «sütik» olyan apró információk, amelyeket a böngészőben a számítógép merevlemezén tárolódnak. Lehetővé teszik az ügyfélnek, hogy navigáljon a weboldalunkon, továbbá, hogy automatikus bejelentkezést biztosítsanak. A «sütik» használatára és eltávolítására vonatkozó információkért olvassa el a cookiekről szóló irányelveket. A cookie-k általában tartalmazzák a domain nevét, a "szivárgás" idejét, és egy egyedi, véletlen számot, amely azonosítja a fájlt. Az ilyen típusú fájlok segítségével gyűjtött információkat a Makeup az ügyfél (vásárló) igényeihez igazítja. Ily módon az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak az egyes termékpreferenciákról.

Mire használjuk a sütiket:

1. Az ügyfél az online áruházban történő hitelesítése és az ügyfélszekció biztosítása (bejelentkezés után), ami azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem kell újra beírnia felhasználónevét és jelszavát az online áruház minden oldalára.

2. Anonim statisztikák elemzése és létrehozása, amelyek segítenek megérteni, hogy az ügyfél hogyan használja az üzlethelyet, ami segít javítani annak szerkezetét és tartalmát.

3. Általános és névtelen statikus adatok összegyűjtése a Google Analytics elemzőeszközökön keresztül (külső cookie-rendszergazda: Google Inc. az Egyesült Államokban).

A Makeup kétféle «sütiket» használ: rövidtávú és tartós.

- Rövidtávú cookie-k - a rájuk vonatkozó információk törlésre kerülnek, amint a webhelyet meglátogatták. E cookie-k mechanizmusa nem teszi lehetővé a személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését az ügyfél számítógépéről.

- Tartós cookie-k - az ügyfél eszközében tárolódnak, és addig maradnak, amíg lejárnak, vagy nem törlődnek.

A cookie-mechanizmus teljesen biztonságos az online vásárlók számára. A böngészőkben azonban az ügyfelek korlátozhatják vagy letilthatják a cookie-k hozzáférését a számítógépekhez. Ha ezt az opciót használja, akkor az online áruházat a cookie-kat igénylő funkciók mellett is használhatja. Az online webáruház más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Makeup nem vállal felelősséget a rájuk vonatkozó titoktartási gyakorlatokért.

 

Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Adatvédelmi Szabályzat változhat, amelyre a Makeup  7 nappal előre tájékoztatja ügyfeleit.

 Az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseket a következőre kell irányítani: (rejtett).

 

Jelen nyilatkozat 2019.július 25.-től lépett hatályba.

Jelentkezzen be személyes fiókjába

Jelszó helyreállítása

visszahívjuk!